Facebook NaszeTwarogi

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn „Pogłębienie wiedzy i świadomości konsumentów na temat tradycyjnych kefirów , twarogów, masła i śmietany oraz zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz systemu „Jakość i Tradycja”, mająca na celu pogłębienie wiedzy i świadomości konsumentów na temat tradycyjnych kefirów , twarogów, masła i śmietany oraz zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz systemu „Jakość i Tradycja”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych’’  poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

w ramach projektu pt.

POGŁĘBIENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW NA TEMAT TRADYCYJNYCH KEFIRÓW, TWAROGÓW, MASŁA I ŚMIETAN ORAZ ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI I POPRAWA WIZERUNKU PRODUKTÓW WYTWARZANYCH TRADYCYJNYMI METODAMI ORAZ SYSTEMU „JAKOŚĆ TRADYCJA”

 realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  

Zamawiający:

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska

ul. Wysoka 15

87-800 Włocławek

NIP 8880200591

30.06.2017r ogłasza przetarg na na realizację następujących zapytań ofertowych:

 

 I. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promocyjno-informacyjnej - zapytanie nr 45/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -KONFERENCJA

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -konferencja

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -konferencja

Postępowanie zamknięte.Wybrano oferenta PPHU Daniel Andrzej Rozbicki, ul.Kościuszki 20, 87-800 Włocławek.

W związku ze zmianą terminu konferencji przetarg na organizację konferencji zostanie przeprowadzony ponownie.

II. Przygotowanie kampanii outdoor  -  zapytanie nr 46/30/06/2017

      1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM - OUTDOOR 

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - outdoor

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -outdoor

Postępowanie zamknięte.Wybrano oferenta STRÖER MEDIA Sp. z o.o. Sp. k. ,Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

III. Przeprowadzenie kampanii reklamowej w radiu  -  zapytanie nr 47/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -KAMPANIA RADIO

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -kampania radio

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -kampania radio

Postępowanie zamknięte. Nie wpłynęła żadna oferta.

IV. Zakup powierzchni reklamowej w prasie konsumenckiej oraz branżowej - zapytanie nr 50/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -  ZAKUP POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W PRASIE

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - zakup powierzchni reklamowj w prasie

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - zakup powierzchni reklamowj w prasie

Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej oferty.

V. Przygotowanie projektów graficznych, gadżetów reklamowych i strony inernetowej  - zapytanie nr 105/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -PROJEKTY GRAFICZNE

      2) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - projekty graficzne

      3) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - projekty graficzne

Postępowanie zamknięte.Wybrano oferenta Studio Reklamy Trójka Grzażyna Grześ, ul. Grodzka 102, 87-800 Włocławek.

VI. Przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie  - zapytanie nr 110/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -KAMPANIA INTERNET

      2) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - kampania Internet

      3) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - kampania Internet

Postępowanie zamknięte.Wybrano oferenta NuOrder sp. z o.o., ul.Chłodna 48/12,00-872 Warszawa.

VII. Przygotowanie i realizacja działań reklamowych w obrębie imprez,pokazów, degustacji i targów  - zapytanie nr 111/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -ORGANIZACJA IMPREZ REKLAMOWYCH

      2) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - organizacja imprez reklamowych

      3) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - organizacja impez reklamowych

      4) załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - organizacja impez reklamowych

Postępowanie zamknięte bez wyboru oferty . Wszystkie oferty odrzucono.

VIII. Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji  - zapytanie nr 115/30/06/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM - KAMPANIA W TELEWIZJI

      2) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - kampania w telewizji

      3) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - kampania w telewizji

Postępowanie zamknięte.Wybrano oferenta Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy, ul. Kujawska 7,  85-031 Bydgoszcz.

IX. Przeprowadzenie kampanii reklamowej w radiu  -  zapytanie nr 68/19/07/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -KAMPANIA RADIO

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -kampania radio

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -kampania radio

Postępowanie zamknięte. Wybrano oferenta CreativeHarder Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul.Drwali 9a, 04-840 Warszawa

X. Zakup powierzchni reklamowej w prasie konsumenckiej oraz branżowej  -zapytanie nr 102/19/07/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -  ZAKUP POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W PRASIE

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - zakup powierzchni reklamowj w prasie

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - zakup powierzchni reklamowj w prasie

Postępowanie zamknięte. Wybrano oferenta CreativeHarder Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul.Drwali 9a, 04-840 Warszawa

XI. Przygotowanie i realizacja działań reklamowych w obrębie imprez,pokazów, degustacji i targów  - zapytanie nr 80/27/07/2017

     1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -ORGANIZACJA IMPREZ REKLAMOWYCH

      2) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM - organizacja imprez reklamowych

      3) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - organizacja impez reklamowych

      4) załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3.2 kesem - organizacja impez reklamowych

Postępowanie zamknięte. Wybrano oferenta Studio Reklamy Trójka Grażyna Grześ, ul.Grodzka 102, 87-800 Włocławek

XII. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promocyjno-informacyjnej - zapytanie nr 54/03/08/2017

      1) ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2 KESEM -KONFERENCJA

      2) złącznik nr1 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -konferencja

      3) załącznik nr2 do zapytania ofertowego 3.2 KESEM -konferencja

Postępowanie zamknięte.Wybrano oferenta PPHU Daniel Andrzej Rozbicki, ul.Kościuszki 20, 87-800 Włocławek.